Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.