Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.