Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.