Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.