Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.