Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.