Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.