Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.