Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czerwiec 2017

Kwalifikacja B.36 – czerwiec 2017