Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

październik 2016

Kwalifikacja B.36 – październik 2016