Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

styczeń 2017

Kwalifikacja B.36 – styczeń 2017