Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.