Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.