Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.