Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.