Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.