Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.