Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.