Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.