Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.