Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.