Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.