Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.