Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.