Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.