Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.