Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.