Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.