Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.