Kwalifikacja B7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.