Kwalifikacja B7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.