Kwalifikacja B7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.