Kwalifikacja B7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.