Kwalifikacja B7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.