Kwalifikacja B7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.