Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.