Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

kwiecień 2013

Rozwiąż test ponownie.