Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.