Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.