Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.