Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.