Kwalifikacja B9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616), Technik urządzeń sanitarnych (311209)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014