Kwalifikacja BAW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik aranżacji wnętrz

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019