Kwalifikacja BAW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik aranżacji wnętrz

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019