Kwalifikacja E1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014