Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik telekomunikacji (352203)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016