Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.