Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.