Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

W celu poprawnego funkcjonowania firmy użytkownik poprosił Cię, abyś przygotował serwer do pracy wykonując następujące zadania:
1. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera i klienta zgodnie z zaleceniami:
I. Adres IP serwera: 192.168.2.100
II. Adres IP stacji roboczej: 192.168.2.101
III. Maska podsieci serwera i stacji roboczej: 255.255.255.0
IV. Brama domyślna serwera i stacji roboczej: 192.168.2.1
V. Serwer DNS serwera i stacji roboczej: 192.168.2.1
2. Zainstaluj serwer plików.
3. Udostępnij katalog domowy użytkowników.
4. Utwórz i udostępnij katalog domowy użytkowników.
5. Utwórz konto kowalski na serwerze i stacji roboczej bez uprawnień administratora
nadając hasło [email protected]
6. Zamontuj na stałe katalog domowy i katalog dane dla użytkownika kowalski.

Czas na wykonanie zadania: 150 minut

Ocenie podlegać będzie:
 skonfigurowany interfejs sieciowy serwera i użytkownika – rezultat 1.
 zainstalowany i skonfigurowany serwer plików – rezultat 2.
 zamontowany na stałe katalog domowy i katalog dane dla użytkownika kowalski – rezultat 3.
 utworzone i skonfigurowane konto kowalski na serwerze i stacji roboczej bez uprawnień administratora z hasłem [email protected] – rezultat 4.
Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 poprawność konfiguracji interfejsu sieciowego serwera;
 poprawność konfiguracji interfejsu sieciowego stacji roboczej;
 poprawność konfiguracji serwera plików;
 poprawność konfiguracji konta użytkownika;
 zgodność konfiguracji serwera plików i kont użytkowników z treścią zadania.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
6) zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami mogą dotyczyć:
 wykonania projektu sieci komputerowej;
 wykonania kosztorysu sieci komputerowej;
 konfiguracji usług sieciowych np. FTP. SSH, poczty elektronicznej;
 stworzenia wirtualnej sieci prywatnej.