Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.